EMPRESA I ADMINISTRACIÓ

El dret (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611608
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

El sistema tributari espanyol (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611578
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

Els documents de l’Administració (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611653
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

Iniciativa emprenedora (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611561
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

L’acte administratiu (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611646
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

L’Administració general de l’Estat i l’Administració autonòmica (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611622
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

L’Administració local i els funcionaris (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611639
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera

L’empresa i l’empresari (Empresa i Administració)

ISBN: 9788491611547
Autor/es: Vérónica Rodríguez Vera