Empresa i iniciativa emprenedora (2020) - Ed. 2020

Título:

Empresa i iniciativa emprenedora (2020) - Ed. 2020

ISBN:

9788413212333

Autor/es:

María Eugenia Caldas, Reyes Carrión, MªLuisa Hidalgo

Contenido

 1. L'emprenedor
 2. L'empresa i el seu entorn
 3. La idea emprenedora. El model Canvas
 4. Lean Startup i pla de màrqueting
 5. La forma jurídica de l'empresa
 6. Pla de recursos humans
 7. Producció i anàlisi de costos
 8. La comptabilitat financera
 9. Pla d'inversions i pla de finançament
 10. Anàlisi de viabilitat economicofinancera
 11. Tràmits de constitució
 12. Gestió fiscal
 13. Gestió administrativa

Annex. Guia per al projecte d'empresa

Añade tu comentario