Operacions administratives i documentació sanitària

Título:

Operacions administratives i documentació sanitària

ISBN:

9788491610281

Autor/es:

Gloria Sánchez-Cascado, Gonzalo J. Mingo

Formatos:

Papel
31,95 €
Led
15,97 €

Contenido

BLOC I: ORGANITZACIÓ SANITÀRIA

1. Estructura del sistema sanitari a Espanya

2. Nivells d’assistència i tipus de prestacions

3. Salut pública i comunitària. Indicadors de salut

4. La professió d’infermeria

5. El procés d’atenció d’infermeria

BLOC II: DOCUMENTACIÓ

6. Documentació clínica

7. Documentació sanitària no clínica i documentació no sanitària

BLOC III: GESTIÓ D’EXISTÈNCIA I INVENTARIS

8. Magatzems sanitaris

9. Gestió d’estocs. Valoració d’existències a inventaris

BLOC IV: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ

10. Documentació referent a operacions de compravenda i aplicació de l’IVA

BLOC V: APLICACIONS INFORMÀTIQUES

11. Ordinadors, programes informàtics i internet

12. Aplicacions informàtiques clíniques i administratives

 

Recursos para el profesor

Programació
Solucionari
Presentacions de diapositives
DEMO Generador d'exàmens

Añade tu comentario