Formació i orientació laboral - Ed. 2020

Título:

Formació i orientació laboral - Ed. 2020

ISBN:

9788413212357

Autor/es:

Maria Eugenia Caldas Blanco, Aurora Castellanos Navarro, María Luisa Hidaldo Ortega

Formatos:

Led
15,75 €
Papel
31,5 €

Contenido

 

 1. La relació laboral
 2. El contracte de treball
 3. L’organització del treball
 4. La nòmina
 5. Modificació, suspensió i extinció del contracte
 6. La representació dels treballadors
 7. La Seguretat Social
 8. Seguretat i salut en el treball
 9. Els riscos laborals
 10. Mesures de prevenció i de protecció
 11. La gestió de la prevenció
 12. El Pla de prevenció i el Pla d’autoprotecció
 13. Primers auxilis
 14. Treball en equip
 15. Conflicte i negociació
 16. Itineraris professionals
 17. El projecte i la carrera professionals
 18. El procés de cerca de feina

Recursos para el profesor

Programació
Test de autoevaluación interactivos
Dosieres Profesionales Específicos
Presentacions
Solucionari
Recursos adicionales
DEMO Generador d'exàmens

Añade tu comentario