Formació i orientació laboral - Ed. 2020

Título:

Formació i orientació laboral - Ed. 2020

ISBN:

9788413212357

Autor/es:

Maria Eugenia Caldas Blanco, Aurora Castellanos Navarro, María Luisa Hidaldo Ortega

Formatos:

Led
13,3 €

Contenido

 

 1. La relació laboral
 2. El contracte de treball
 3. L’organització del treball
 4. La nòmina
 5. Modificació, suspensió i extinció del contracte
 6. La representació dels treballadors
 7. La Seguretat Social
 8. Seguretat i salut en el treball
 9. Els riscos laborals
 10. Mesures de prevenció i de protecció
 11. La gestió de la prevenció
 12. El Pla de prevenció i el Pla d’autoprotecció
 13. Primers auxilis
 14. Treball en equip
 15. Conflicte i negociació
 16. Itineraris professionals
 17. El projecte i la carrera professionals
 18. El procés de cerca de feina

Añade tu comentario