Automatismes industrials - Ed. 2020

Título:

Automatismes industrials - Ed. 2020

ISBN:

9788413213354

Autor/es:

Juan Carlos Martón Castillo

Formatos:

Led
15,58 €
Papel
36,25 €

Contenido

 1. Envolupants i quadres elèctrics
 2. Mecanització de quadres elèctrics
 3. Conceptes bàsics sobre magnituds i proteccions elèctriques
 4. Motors elèctrics
 5. Automatismes industrials cablejats
 6. Esquemes i circuits bàsics
 7. Engegada i variació de velocitat en motors
 8. Representació avançada d'esquemes
 9. L'autòmat programable
 10. Programació d'autòmats
 11. Dispositius de seguretat en màquines
 12. Pneumàtica i electropneumàtica

Annexos

Recursos para el profesor

Programació
Galeria d'imatges
Solucionari
DEMO Generador de exámenes

Añade tu comentario