Formació i orientació laboral 360° Ed. (2020)

Título:

Formació i orientació laboral 360° Ed. (2020)

ISBN:

9788413212371

Autor/es:

María Eugenia Caldas, , María Luisa Hidalgo Ortega

Formatos:

Papel
12,95 €
Led
6,47 €

Contenido

 

Unitat 1. Projecte professional i cerca de feina

Unitat 2. La relació laboral

Unitat 3. El contracte de treball

Unitat 4. El salari i la Seguretat Social

Unitat 5. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

Unitat 6. La representació dels treballadors. Conflicte i treball en equip

Unitat 7. Seguretat i salut en el treball

Unitat 8. Prevenció de riscos laborals

Unitat 9. L'organització de la prevenció i l'actuació en casos d'emergència

Recursos para el profesor

Programació
Presentacions
Solucionari
Test de autoevaluación interactivos
DEMO Generador d'exàmens

Añade tu comentario