Formació i orientació laboral 360 - Novetat 2023

Título:

Formació i orientació laboral 360 - Novetat 2023

ISBN:

9788411344999

Autor/es:

María Eugenia Caldas Blanco, María Luisa Hidalgo Ortega

Formatos:

Papel
15,25 €
Led
7,63 €
eBook
9,15 €

Contenido

  1. Projecte professional i cerca de feina
  2. La relació laboral
  3. El contracte de treball
  4. El salari i la Seguretat Social
  5. Modificació, suspensió i extinció del contrate de treball
  6. La representació dels treballadors. Conflictei treball en equip
  7. Seguretat i salut en el treball
  8. Prevenció de riscos laborals
  9. L´organització de la prevenció i l´actuació en casos d´emergencia

Recursos para el profesor

Presentacions
Programació
Solucionari
DEMO Generador d'exàmens

Información adicional

Añade tu comentario